Elektrisk protonladdning

Uppgiften för elektrostatisk jordning räknas på att minimera risken för en explosion av brandfarliga ämnen, på förstärkningen av överflödet av den elektrostatiska gnistan. Det är vanligtvis förknippat med transport och behandling av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning för att skapa en ny karaktär. De mest praktiska och lite komplicerade modellerna kommer tillbaka från jordklämman också från tråden. Mer avancerade och tekniskt avancerade är utrustade med en jordningsskyddsorder som gör det möjligt att dosera eller transportera produkten när jorden är korrekt ansluten.

Elektrostatisk jordning används oftast vid lastning eller lossning av tåg- och vägtankfartyg, tankar, fat, sk stora påsar eller delar av processinstallationer.

Påfyllning eller tömning av behållare med olika innehåll (t.ex. behållare med pulver, granulat, vätskor kan orsaka farliga elektrostatiska laddningar. Källan till deras bildning lever säkert också blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar uppstår genom kontakt eller distinktion av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning kommer att bero på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. Som ett resultat av direkt och snabb kontakt med jordning eller ett oladdat problem kan en kortströmspuls uppstå som kommer att vara viktig som gnista.Bristande omsorg för gnistutsläpp kan antända en blandning av alkohol och luft, vilket indikerar en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.