Legnica place games

Den fullsatta livsmiljön från Legnickie finns främst från den utökade kampanjen, som anlände hit 1241 mellan den schlesiska armén och tatarerna. Men kristna trupper drabbades av en förstörelse i det senaste stridspelet, och kungen Henry den troende bar marenan, tack vare vilken det lyckades stoppa det avlägsna Tatariska uppförandet mot väst.Samiutka byn Legnickie Den påtvingade gården blev 1275. Fram till 1810 var Bernardines på tjänst i provinsen. På kvällen undervisade alverna i det kloster som övergavs av trappisterna, och under andra världskriget - ett krigsfanger.Reliker från Legnicki Farm sedan totalt två nuvarande kyrkor.Inledande av dem den nuvarande kyrkan St. Jadwiga - den senaste Minimal Silesia-standarden. Det dök upp i det grundläggande stenbrottet från det artonde århundradet och enhälligt stöttes på tidigare sätt finns i en komplex karaktär. Hans hem är krönat med en fantastisk polychrome som charms framgångsrikt målar. Sofistikering är hårdheten som möts i ett ledningsaltaer, som tar upp den viktigaste frågan i samtida stad. Den här bilden visas eftersom St. Jadwiga på några sekunder, om hon väljer liket av sin direkta son - Henry den religiösa.Mer moralisk är dock Papa-floden en annan helig anakronism på sista sidan. Nuvarande 1200-talskyrkan St. Trinity. Det gjordes i den nuvarande positionen där St. Jadwiga avslöjade kroppen till ett ensamt barn.